Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Lloc d’Oci – geldig vanaf 01-01-2024

 1. Aankomst en vertrek
  De door u gehuurde yurt is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 12.00 uur te worden verlaten. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Lloc d’Oci. We verzoeken u uw aankomst te plannen tussen 16.00 en 19.00 uur. Als het laatste niet lukt, dient u Lloc d’Oci tijdig, liefst telefonisch, op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd.
 1. Reservering en betaling
  Nadat u geboekt heeft, bij voorkeur via e-mail, ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Na ontvangst van de betaling van de factuur is de boeking definitief. Resterende bedragen voor borg, workshops, behandelingen, etc. contant, bij aankomst ter plekke voldoen. Er is géén pin mogelijkheid aanwezig bij Lloc d’Oci. De yurt mag niet door meer personen bewoond worden dan schriftelijk, in de factuur overeengekomen is.

Betaal gegevens:

t.n.v:               J.A.G. Muller
reknummer:    ASN Bank: NL63 ASNB 88 30 13 87 54
o.v.v:              Factuurnummer…..

 1. De prijzen
  De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen (prijs)informatie vervalt hiermee. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw. Bij Lloc d’Oci is geen pin- of creditcard betaling mogelijk. Alle te betalen bedragen moeten vooraf worden voldaan. De kosten voor afname van overige diensten worden ter plekke, bij aankomst, contant voldaan.
 1. De Yurt en het terrein
  In de Yurt staat één 2-persoonsbed en afhankelijk van de Yurt 0 tot 3 eenpersoonsbedden. Er zijn voldoende dekbedden en kussens aanwezig. Er staan minstens één opberg kastje, één lage tafel, en diverse Mongoolse krukjes. 1 Prullenbakje, 1 brandblusser, diverse waxine lichthouders en voldoende waxinelichtjes inclusief lucifers.
 • Het is niet toegestaan te roken in de Yurt.
 • Waxine lichtjes niet laten branden als er geen volwassen persoon aanwezig is in de Yurt! Vanwege brandgevaar. Ontstane schroei- of brandplekken zijn voor rekening van de gast en worden met de borg, zie punt 12. Borg, verrekend.
 • Het is niet toegestaan met schoenen te lopen in de Yurt. Vlekken worden verrekend met de borg. Zie punt 12. Borg.
 • In de Yurt is geen elektriciteit aanwezig. Verlichting geschied d.m.v. aldaar door ons geregelde aanwezige waxinelichtjes. Er is alleen elektriciteit beschikbaar voor het opladen van mobiele apparatuur en/of fiets accu’s de sanitaire voorzieningen van de camping. Tenzij anders overeengekomen met Lloc d’Oci.
 • Handdoeken dient u zelf te verzorgen.
 • Er is een eenvoudige, met alle gasten gedeelde overdekte buitenkeuken met één 4 pits en één 2 pits kooktoestel, koelkast, waterkoker, bestek, servies en pannen.
 • Bezoekers dienen vooraf aangemeld te worden en kunnen pas ná toestemming van Lloc d’Oci het terrein betreden. Lloc d’Oci heeft ten alle tijde de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen bezoekers te weigeren.
 • BBQ en kampvuur bij Lloc d’Oci is alleen toegestaan op de daarvoor aanwezige vuurplek. Alle vuren dienen voor 22:00 uur te worden gedoofd.
  Aanwijzingen van Lloc d’Oci dienen direct opgevolgd te worden. Het kan voorkomen dat de brandweer een algemeen verbod op open vuur heeft ingesteld.
 • Na 22.00 uur is er stilte op het buitenterrein.
 • Er kunnen geen honden in de yurts verblijven. Als er honden op bezoek komen dienen de aanwijzingen van Lloc d’Oci direct opgevolgd te worden.
 1. Annulering door huurder
  In eerste instantie adviseren wij om contact op te nemen met Lloc d’Oci om zo de boeking te verplaatsen naar een latere periode. Is dit echt niet mogelijk? Dan moet de boeking helaas geannuleerd worden.
 • Bij annulering binnen 24 uur zijn er geen kosten aan verbonden.
 • Bij annulering tot de 42ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 42ste tot de 28ste dag voor aanvang van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag tot de vijfde verblijfdag bedragen de annuleringskosten 90% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de vijfde tot op de eerste verblijfdag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
 1. Annulering door Lloc d’Oci
  Lloc d’Oci kan door buitengewone omstandigheden de boeking teniet doen. Lloc d’Oci zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen.  Lloc d’Oci is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden. Wel zal Lloc d’Oci zich inspannen om voor huurder een ander verblijf moment met vergelijkbare prijs te zoeken.
 1. Huisdieren
  In de yurt is het NIET toegestaan om uw huisdier mee te nemen.  
 1. Schoonmaak
   Wij verwachten wel van u dat u de Yurt opgeruimd en in goede toestand achterlaat. (Zoals je de yurt hebt aangetroffen.) Dat wil zeggen: alle het eten, drinkwaren en lege flessen verwijderden, etc. en de Yurt met gesloten deur en dichte Urgh achterlaten. 
 1. Water en elektriciteit
  De beschikbaarheid van water en elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens stagneren. Lloc d’Oci is hiervoor niet aansprakelijk te stellen. 
 1. Klachten
  Mochten er ondanks onze zorgvuldige aandacht klachten zijn, dan dient de huurder zich te wenden tot Lloc d’Oci. Het voortijdig verlaten van de yurt, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat Lloc d’Oci van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost moeten binnen één week na afloop van de huurperiode schriftelijk bij ons worden ingediend. 
 1. Aansprakelijkheid
  • Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de yurt, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan Lloc d’Oci gemeld en vergoed worden. Vóór uw vertrek controleert Lloc d’Oci de yurt. De yurt mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.
  • Lloc d’Oci is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van de yurt en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Lloc d’Oci is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
  • Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving, foto’s of prijzen van de door Lloc d’Oci aangeboden Yurts binden Lloc d’Oci niet. Lloc d’Oci is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op onze website, www.ontspan-je.nl, is leidend. Eerder verschenen (prijs)informatie vervalt hiermee.
  • Lloc d’Oci is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.
  • Het kan gebeuren dat er werkzaamheden of festivals plaats vinden zoals zomerfeesten, boswerkzaamheden, weg werkzaamheden of andere activiteiten. Lloc d’Oci is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.
  • Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.
  • In geval van calamiteiten en/of technische storingen, is het mogelijk dat een van onze medewerkers zich toegang verschaft tot uw Yurt.
  • U dient ten alle tijde de aanwijzingen van Lloc d’Oci op te volgen.
  • Huurders en bezoekers die zich niet aan deze huurvoorwaarden houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens Lloc d’Oci, van het terrein worden verwijderd. Lloc d’Oci is dan niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden.
 1. Borgsom:
  Bij huur van meerdere Yurts is de borg € 100,- voor de eerste yurt en € 50,- voor iedere volgende yurt. Deze borg ontvangen wij contant bij aankomst. Je ontvangt hiervoor een betalingsbewijs. Bij vertrek na controle en goedkeuring wordt de borg weer contant terugbetaald na overhandigen van het betalingsbewijs.
  Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan Lloc d’Oci gemeld en vergoed worden. De betaalde borg ontslaat u er hiervan niet. De borg wordt o.a. gebruikt, doch niet alleen voor deze opsomming, voor:
 • Schade of verdwijnen van inventaris of veroorzaakte schade aan de Yurt zelf. B.v.: vlekken vloerbedekking, gemorst kaarsvet, brand- en schroeiplekken, etc.
 • Een niet leeggemaakte koelkast
 • Afwas die er nog staat
 • Vuilnis dat zich in de yurt bevindt (lege flessen, prullenbak zakje)
 • Aanwezigheid van huisdieren dat niet vooraf is gemeld.
 • Vlooien of andere parasieten veroorzaakt door huisdieren.
 • Meubilair, bedden die verplaatst zijn.
 • Niet afgehaald beddengoed.

Dank voor uw verblijf bij Lloc d’Oci!!