Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Lloc d’oci – geldig vanaf 14-8-2018

1. Aankomst en vertrek
De door u gehuurde yurt is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 11.00 uur te worden verlaten. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met Lloc d’oci. We verzoeken u uw aankomst te plannen tussen 15.00 en 19.00 uur. Als het laatste niet lukt, dient u Lloc d’oci tijdig, liefst telefonisch,  op de hoogte te stellen van de verwachte aankomsttijd.

2. Reservering en betaling
Nadat u geboekt heeft, bij voorkeur via e-mail, ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Na ontvangst van de betaling van de factuur is de boeking definitief. Resterende bedragen voor workshops, behandelingen, enz. contant, bij aankomst ter plekke voldoen. Er is géén pin mogelijkheid aanwezig bij Lloc d’oci.

Betaal gegevens:

TRIODOS bank
t.n.v:               Lloc d’oci
reknr:             NL40 TRIO 0781356725
o.v.v:               Factuurnummer

De yurt mag niet door meer personen bewoond worden dan schriftelijk, in de factuur overeengekomen is.

3. De prijzen
De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen (prijs)informatie vervalt hiermee. De vermelde prijzen zijn altijd incl. btw.
Bij Lloc d’oci is geen pin- of creditcard betaling mogelijk. Alle te betalen bedragen moeten vooraf worden voldaan.
De kosten voor workshops, ontbijt, drankjes, enz. worden ter plekke, bij aankomst, contant voldaan.

4. De Yurt en het terrein.
In de Yurt staat één 2-persoonsbed en afhankelijk van de yurt 0 tot 3 enkelpersoonsbedden. Er zijn voldoende dekbedden en kussens aanwezig. Er staan minstens één opberg kastje, één lage tafel, en diverse krukjes allemaal van Mongoolse makelaardij. 1 Prullenbakje, 1 brandblusser, diverse waxinelichthouders en voldoende waxinelichtjes incl. lucifers.

Het is niet toegestaan te roken in de Yurt.

Waxine lichtjes niet laten branden als er geen volwassen persoon aanwezig is in de Yurt!

Het is niet toegestaan met schoenen te lopen in de Yurt.

In de Yurt is geen elektriciteit aanwezig. Verlichting geschied d.m.v. aldaar door ons geregelde aanwezige waxinelichtjes. Er is alleen elektriciteit beschikbaar voor het opladen van mobiele apparatuur in de wasruimte..

Handdoeken dien u zelf te verzorgen.

Er is een eenvoudige, met alle gasten gedeelde overdekte buitenkeuken met één 4 pits kooktoestel, koelkast, waterkoker, bestek, servies en pannen.

Bezoekers dienen vooraf aangemeld te worden en kunnen pas ná toestemming van Lloc d’oci het terrein betreden. Lloc d’oci heeft ten alle tijde de mogelijkheid om zonder opgaaf van redenen bezoekers te weigeren.

In het gehele natuurgebied, is het niet toegestaan open vuur te maken.
BBQ en kampvuur is alleen toegestaan op de daarvoor aanwezig vuurplek. Alle vuren dienen voor 23:00 uur te worden gedoofd.
Aanwijzingen van Lloc d’oci dienen direct opgevolgd te worden.

Na 23.00 uur stilte op het buitenterrein.

De hond moet aangelijnd zijn in de bossen. Op het terrein van Lloc d’oci mag de hond los lopen indien deze onder áppel is en geen overlast veroorzaakt.

De bossen zijn vóór zonsopgang en ná zonsondergang niet meer toegankelijk.

Huurders en bezoekers die zich niet aan deze huurvoorwaarden houden, kunnen zonder verdere opgave van reden, namens Lloc d’oci, van het terrein worden verwijderd. Lloc d’oci is dan niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden.

5. Annulering door huurder
Annuleringen dienen per email aan Lloc d’oci te worden bevestigd. Lloc d’oci zal hiervoor een e-mail sturen ter bevestiging. De annuleringskosten bedragen tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de huursom en € 25,- administratiekosten. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering. We adviseren u naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u een aparte annuleringsfactuur wilt ontvangen dan rekenen wij daarvoor € 25,- administratiekosten.

Onder huursom wordt verstaan het bedrag voor de huur van de Yurts en een eventuele afgesproken long stay. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt onder huursom verstaan de huur van de Yurts eventuele afgesproken long-stay, eventuele opgemaakte bedden en het eventuele 1e ontbijt.

6. Annulering door Lloc d’oci
Lloc d’oci kan door omstandigheden de boeking teniet doen. Lloc d’oci zal onmiddellijk de huurder hiervan op de hoogte stellen en binnen 7 dagen de reeds gestorte huursom terugbetalen. Lloc d’oci is niet verplicht om huurder enige schadeloosstelling te bieden. Wel zal Lloc d’oci zich inspannen om voor huurder een ander verblijf met vergelijkbare prijs te zoeken.

7. Huisdieren
In de yurt is het toegestaan om uw huisdier mee te nemen (Max 2). Bij boeking moet het meenemen van één of twee huisdieren altijd door u vooraf worden gemeld. Er wordt € 6,00 per huisdier per nacht aan kosten in rekening gebracht.

8. Schoonmaak
Voor de eindschoonmaak van de Yurt rekenen wij een vast bedrag van € 25,- per Yurt. Wij verwachten wel van u dat u de Yurt opgeruimd achterlaat. Dat wil zeggen: alle eten, drinkwaren en lege flessen verwijderden, etc. en de Yurt met gesloten deur en dichte Urgh achterlaat.

9. Water en electriciteit
De beschikbaarheid van water en elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens stagneren. Lloc d’oci is hiervoor niet aansprakelijk te stellen.

10. Klachten
Mochten er ondanks onze zorgvuldige aandacht klachten zijn, dan dient de huurder zich te wenden tot Lloc d’oci. Het voortijdig verlaten van de yurt, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat Lloc d’oci van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Klachten die niet bevredigend zijn opgelost moeten binnen één week na afloop van de huurperiode schriftelijk bij ons worden ingediend.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de yurt, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan Lloc d’oci gemeld en vergoed worden. Vóór uw vertrek mag Lloc d’oci de yurt controleren. De yurt mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.

11.2 Lloc d’oci is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van de yurt en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Lloc d’oci is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

11.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving, foto’s of prijzen van de door Lloc d’oci aangeboden yurts binden Lloc d’oci niet. Lloc d’oci is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op onze website, www.ontspan-je.nl, is leidend. Eerder verschenen (prijs)informatie vervalt hiermee.

11.4 Lloc d’oci is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en andere externe factoren.

11.5 Het kan gebeuren dat er werkzaamheden of festivals plaats vinden zoals zomerfeesten, boswerkzaamheden, weg opbrekingen of andere activiteiten. Lloc d’oci is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.

11.6 Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

11.7 In geval van calamiteiten en/of technische storingen, is het mogelijk dat een van onze medewerkers zich toegang verschaft tot uw Yurt.

11.8 U dient ten alle tijde de aanwijzingen van Lloc d’oci op te volgen.